SHOP

Showing 73–84 of 456 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K028 Da Jian Zhong Tang Major Zanthoxylum Combination 大建中湯
K029 Da Qing Long Tang Major Blue Dragon Combination 大青龍湯
K526 Da Qing Ye Isatis Leaf (Woad Leaf) 大青葉
K704 Da Zao Jujube 大棗
K567 Dan Shen Salvia Root 丹參
K795 Dan Zhu Ye Lophatherum 淡竹葉
K852 Dang Gui Angelica Root (Tangkuei) 當歸
K302 Dang Gui Liu Huang Tang Tangkuei & Six Yellow Combination 當歸六黃湯
K208 Dang Gui Nian Tong Tang Tangkuei & Anamarrhena Combination 當歸拈痛湯
K206 Dang Gui Shao Yao San Tangkuei & Peony Formula 當歸芍藥散
K206T Dang Gui Shao Yao San (Tablet) Tangkuei & Peony Formula Tablets 當歸芍藥散
K207 Dang Gui Si Ni Tang Tangkuei & Jujube Combination 當歸四逆湯

Showing 73–84 of 456 results