SHOP

Showing 97–108 of 465 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K509 Ding Xiang Clove Flower Bud 丁香
K614 Dong Gua Zi Benincasa 冬瓜子
K905 Du Huo Tuhuo Angelica 獨活
K225 Du Huo Ji Sheng Tang Angelica Du Huo & Lorathus Combination 獨活寄生湯
K225T Du Huo Ji Sheng Tang (Tablet) Angelica Du Huo & Lorathus Combination Tablets 獨活寄生湯
K655 Du Zhong Eucommia 杜仲
K214 Dun Sou San Morus & Platycodon Combination 頓嗽散
K934 E Bu Shi Cao Centipeda Herb 鵝不食草
K782 E Zhu Zedoaria 莪朮
K005 Er Chen Tang Citrus & Pinellia Combination 二陳湯
K004 Er Zhu Tang Atractylodes & Arisaema Combination 二朮湯
K841 Fan Xie Ye Senna Leaf 番瀉葉

Showing 97–108 of 465 results