SHOP

Showing 109–120 of 465 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K649 Fang Feng Siler (Ledebouriella Root) 防風
K088 Fang Feng Tong Sheng San Siler & Platycodon Formula 防風通聖散
K088T Fang Feng Tong Sheng San (Tablet) Siler & Platycodon Formula Tablets 防風通聖散
K879 Fang Ji (Fen) Stephania Tetrandra 粉防己
K090 Fang Ji Huang Qi Tang Stephania & Astragalus Combination 防己黃耆湯
K665 Fo Shou Citrus Sarcodactylus 佛手柑
K755 Fu Ling Poria 茯苓
K930 Fu Pen Zi Rubus (Chinese Raspberry) 覆盆子
K756 Fu Shen Poria Spirit (Fushen) 茯神
K145 Fu Tu Dan Hoelen & Cuscuta Formula 茯菟丹
K771 Fu Xiao Mai Wheat (Levis) 浮小麥
K257 Fu Yuan Huo Xue Tang Tangkuei & Persica Combination 復元活血湯

Showing 109–120 of 465 results