SHOP

Showing 61–72 of 465 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K642 Chi Xiao Dou Aduki Bean (Phaseolus) 赤小豆
K520 Chuan Lian Zi Toosendan Fruit (Melia) 川楝子
K521 Chuan Qi (San Qi) Notoginseng Root 川七(三七)
K725 Chuan Xin Lian Andrographis Green Chiretta 穿心蓮
K519 Chuan Xiong Ligusticum (Cnidium) 川芎
K049 Chuan Xiong Cha Tiao San Ligusticum (Cnidium) & Tea Formula 川芎茶調散
K860 Chun Gen Pi Ailanthus Bark 臭椿皮
K686 Ci Wu Jia Siberian Ginseng (Eleuthero) 刺五加
K031 Da Chai Hu Tang Major Bupleurum Combination 大柴胡湯
K030 Da Cheng Qi Tang Major Rhubarb Combination 大承氣湯
K527 Da Fu Pi Areca Peel (Betel Husk) 大腹皮
K525 Da Huang (Sheng) Rhubarb Root 大黃

Showing 61–72 of 465 results