SHOP

Showing 25–36 of 463 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K679 Ban Lan Gen Isatis Root (Woad Root) 板藍根
K607 Ban Xia Pinellia Rhizome 半夏
K078 Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Tang Pinella & Gastrodia Combination 半夏白朮天麻湯
K077 Ban Xia Hou Po Tang Pinella & Magnolia Combination 半夏厚朴湯
K076 Ban Xia Xie Xin Tang Pinella Combination 半夏瀉心湯
K608 Ban Zhi Lian Barbat Skullcap (Scute Barbata) 半枝蓮
K135 Bao Chan Wu You Fang Tangkuei & Parsley Combination 保產無憂方
K264 Bao He Wan Citrus & Cratagus Formula 保和丸
K654 Bei Mu (Zhe) Fritillaria Bulb 貝母(浙)
K582 Bei Sha Shen Glehnia Root (Fritillaria) 北沙參
K847 Bei Xie Dioscorea Root (Tokoro) 萆薢
K309 Bei Xie Fen Qing Yin Tokoro Combination 萆薢分清散

Showing 25–36 of 463 results