SHOP

Showing 25–36 of 389 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K608 Ban Zhi Lian Barbat Skullcap (Scute Barbata) 半枝蓮
K264 Bao He Wan Citrus & Cratagus Formula 保和丸
K654 Bei Mu (Zhe) Fritillaria Bulb 貝母(浙)
K582 Bei Sha Shen Glehnia Root (Fritillaria) 北沙參
K932 Bing Lang Betel Nut (Areca Seeds) 檳榔
K922 Bo He Mint 薄荷
K835 Bu Gu Zhi Psoralea Fruit 補骨脂
K248 Bu Yang Huan Wu Tang Astragalus & Peony Combination 補陽還五湯
K199 Bu Zhong Yi Qi Tang Ginseng & Astragalus Combination 補中益氣湯
K218 Cang Er San Xanthium Formula 蒼耳散
K872 Cang Er Zi Cocklebur Fruit (Xanthium) 蒼耳子
K871 Cang Zhu Atractylodes Rhizome 蒼朮

Showing 25–36 of 389 results