SHOP

Showing 37–48 of 508 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K582 Bei Sha Shen Glehnia Root (Fritillaria) 北沙參
K847 Bei Xie Dioscorea Root (Tokoro) 萆薢
K309 Bei Xie Fen Qing San Tokoro Combination 萆薢分清散
K932 Bing Lang Betel Nut (Areca Seeds) 檳榔
K922 Bo He Mint 薄荷
K835 Bu Gu Zhi Psoralea Fruit 補骨脂
K248 Bu Yang Huan Wu Tang Astragalus & Peony Combination 補陽還五湯
K278 Bu Yin Tang Tangkuei & Rehmannia Combination 補陰湯
K199 Bu Zhong Yi Qi Tang Ginseng & Astragalus Combination 補中益氣湯
K199T Bu Zhong Yi Qi Tang (Tablet) Ginseng & Astragalus Combination Tablets 補中益氣湯
K218 Cang Er San Xanthium Formula 蒼耳散
K872 Cang Er Zi Cocklebur Fruit (Xanthium) 蒼耳子

Showing 37–48 of 508 results