SHOP

Showing 313–324 of 465 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K601 Shi Chang Pu Sweetflag Rhizome (Acorus) 石菖蒲
K599 Shi Gao Gypsum 石膏
K602 Shi Jue Ming Abalone Shell 石決明
K012 Shi Quan Da Bu Tang Ginseng & Tangkuei Ten Combination 十全大補湯
K013 Shi Wei Bai Du Tang Bupleurum & Schizonepeta Formula 十味敗毒湯
K895 Shu Di Huang Rehmannia (Cooked) 熟地黃
K190 Shu Jing Huo Xue Tang Clematis & Stephania Combination 疏經活血湯
K190T Shu Jing Huo Xue Tang (Tablet) Clematis & Stephania Combination Tablets 疏經活血湯
K089 Shuang Jie Tong Sheng San Siler & Platycodon Formula (Minus Rhubarb) 雙解通聖散
K065 Si Jun Zi Tang Four Major Herb Combination 四君子湯
K068 Si Ni San Bupleurum & Aurantium Immaturus Formula 四逆散
K067 Si Ni Tang Aconite, Ginger & Licorice Combination 四逆湯

Showing 313–324 of 465 results