SHOP

Showing 409–416 of 416 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K823 Zi Hua Di Ding Viola 紫花地丁
K210 Zi Shen Ming Mu Tang Chrysanthemum Combination 滋腎明目湯
K308 Zi Shen Tong Er Tang Scute Combination 滋腎通耳湯
K820 Zi Su (Ye) Perilla 紫蘇
K943 Zi Su Zi Perilla Fruit 紫蘇子
K211 Zi Yin Jiang Huo Tang Phellodendron Combination 滋陰降火湯
0008 Ziplock Medicine Bags Plastic Ziplock Bags for Dispensing 藥袋
K243 Zuo Gui Wan Cyathula & Rehmannia Formula 左歸丸

Showing 409–416 of 416 results