Pungent

Showing 73–84 of 93 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K710 Xiang Ru Aromatic Madder (Elsholtzia) 香薷
K544 Xiao Hui Xiang Fennel 小茴香
K923 Xie Bai Chive Bulb (Bakeri) 薤白
K638 Xin Yi (Hua) Magnolia Flower 辛夷(花)
K737 Xu Chang Qing Paniculate Swallowwort Root 徐長卿
K950 Xu Duan Teasel Root 續斷
K797 Xuan Fu Hua Inula Flower 旋覆花
K553 Yan Hu Suo Corydalis 延胡索
K734 Yi Mu Cao Motherwort 益母草
K501 Yi Tiao Gen (Qian Jin Ba) Moghania Root 一條根(千斤拔)
K733 Yi Zhi Ren Alpinia Fruit 益智仁
K785 Yin Yang Huo Epimedium 淫羊藿

Showing 73–84 of 93 results