Pungent

Showing 61–72 of 93 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K601 Shi Chang Pu Sweetflag Rhizome (Acorus) 石菖蒲
K599 Shi Gao Gypsum 石膏
K577 Tai Zi Shen Pseudostellaria Root 太子參
K850 Ting Li Zi Lepidium Seed 葶藶子
K849 Tu Si Zi Dodder Seed (Cuscuta) 菟絲子
K711 Wei Ling Xian Clematis Root 威靈仙
K570 Wu Jia Pi Acanthopanax 五加皮
K736 Wu Yao Lindera Root 烏藥
K650 Wu Zhu Yu Evodia Fruit 吳茱萸
K798 Xi Xin Asarum 細辛
K760 Xia Ku Cao Prunella Spike 夏枯草
K709 Xiang Fu Nut Grass (Cyperus) 香附

Showing 61–72 of 93 results