Pungent

Showing 25–36 of 93 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K879 Fang Ji (Fen) Stephania Tetrandra 粉防己
K665 Fo Shou Citrus Sarcodactylus 佛手柑
K800 Gan Jiang Dried Ginger 乾薑
K931 Gao Ben Ligusticum (Lovage Root) 藁本
K657 Gao Liang Jiang Galangal Rhizome 高良薑
K856 Ge Gen Pueraria Root (Kudzu Root) 葛根
K744 Gui Zhi Cinnamon Twig 桂枝
K705 Hong Hua Safflower (Carthamus) 紅花
K712 Hou Po Magnolia Bark 厚朴
K816 Huang Shui Qie Solanum 黃水茄
K945 Huo Xiang (Guang) Agastache 廣藿香
K880 Ji Li (Bai) Tribulus 蒺藜(白)

Showing 25–36 of 93 results