Heart

Showing 49–52 of 52 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K882 Zhi Da Huang Rhubarb (Prepared) 製大黃
K688 Zhi Gan Cao Licorice (Prepared) 炙甘草
K794 Zhi Zi Gardenia 梔子
K823 Zi Hua Di Ding Viola 紫花地丁

Showing 49–52 of 52 results