Heart

Showing 13–24 of 52 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K755 Fu Ling Poria 茯苓
K756 Fu Shen Poria Spirit (Fushen) 茯神
K771 Fu Xiao Mai Wheat (Levis) 浮小麥
K609 Gan Cao Licorice Root 甘草
K800 Gan Jiang Dried Ginger 乾薑
K744 Gui Zhi Cinnamon Twig 桂枝
K631 He Huan Pi Albizzia Bark 合歡皮
K808 He Ye Lotus Leaf 荷葉
K705 Hong Hua Safflower (Carthamus) 紅花
K703 Hong Jing Tian Rhodiola 紅景天
K817 Huang Lian Coptis 黃連
K697 Ku Shen Gen Sophora Root 苦參根

Showing 13–24 of 52 results