Heart

Showing 25–36 of 52 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K791 Lian Qiao Forsythia Fruit 連翹
K890 Lian Zi Lotus Seed 蓮子
K951 Ling Zhi Ganoderma 靈芝
K783 Mai Men Dong Ophiopogon 麥門冬
K575 Mao Dong Qing Ilex Pubescentis 毛冬青
K652 Mo Yao Myrrh 沒藥
K647 Mu Dan Pi Tree Peony (Cortex Moutan) 牡丹皮
K557 Mu Tong Clematis Armandi (Akebia) 木通
K659 Ren Dong Teng Honeysuckle Stem 忍冬疼
K620 Rou Gui/Gui Pi Cinnamon Bark 肉桂(桂皮)
K666 Ru Xiang Frankincense 乳香
K611 Sheng Di Huang Rehmannia (Fresh) 生地黃

Showing 25–36 of 52 results