Sweet

Showing 73–84 of 98 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K611 Sheng Di Huang Rehmannia (Fresh) 生地黃
K562 Sheng Ma Cimicifuga (Black Cohosh Rhizome) 升麻
K599 Shi Gao Gypsum 石膏
K895 Shu Di Huang Rehmannia (Cooked) 熟地黃
K942 Su Mu Sappan Wood 蘇木
K876 Suan Zao Ren Zizyphus 酸棗仁
K933 Suo Yang Cynomorium 鎖陽
K564 Tian Ma Gastrodia 天麻
K563 Tian Men Dong Asparagus Tuber 天門冬
K545 Tu Fu Ling Smilax 土茯苓
K849 Tu Si Zi Dodder Seed (Cuscuta) 菟絲子
K569 Wu Ling Zhi Pteropus 五靈脂

Showing 73–84 of 98 results