Bitter

Showing 85–96 of 114 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K735 Tao Ren Walnut 桃仁
K763 Tian Hua Fen Trichosanthes Root 天花粉
K563 Tian Men Dong Asparagus Tuber 天門冬
K850 Ting Li Zi Lepidium Seed 葶藶子
K574 Wang Bu Liu Xin Vaccaria Seed 王不留行
K570 Wu Jia Pi Acanthopanax 五加皮
K569 Wu Ling Zhi Pteropus 五靈脂
K650 Wu Zhu Yu Evodia Fruit 吳茱萸
K877 Xi Xian Cao Siegesbeckia Plant 豨薟草
K773 Xi Yang Shen American Ginseng Root 西洋參(粉光參)
K760 Xia Ku Cao Prunella Spike 夏枯草
K612 Xian He Cao Agrimony Grass 仙鶴草

Showing 85–96 of 114 results