Bitter

Showing 25–36 of 114 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K754 Dao Di Wu Gong Lysimachia 倒地蜈蚣
K625 Di Fu Zi Kochia Fruit 地膚子
K623 Di Yu Sanguisorba Root 地榆
K905 Du Huo Tuhuo Angelica 獨活
K672 E Jiao Gelatin 阿膠
K782 E Zhu Zedoaria 莪朮
K841 Fan Xie Ye Senna Leaf 番瀉葉
K879 Fang Ji (Fen) Stephania Tetrandra 粉防己
K665 Fo Shou Citrus Sarcodactylus 佛手柑
K753 Gu Sui Bu Drynaria 骨碎補
K640 He Shou Wu Polygonum 何首烏
K808 He Ye Lotus Leaf 荷葉

Showing 25–36 of 114 results