Stomach

Showing 73–84 of 85 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K554 Xuan Shen Figwort Root 玄參
K919 Yi Yi Ren Coix Seed 薏苡仁
K757 Yin Chen Hao Capillaris 茵陳蒿
K584 Yu Mi Xu Cornsilk 玉米鬚
K583 Yu Zhu Polygonatum 玉竹
K656 Zao Jiao Ci Gleditsia Thorn 皂角刺
K882 Zhi Da Huang Rhubarb (Prepared) 製大黃
K688 Zhi Gan Cao Licorice (Prepared) 炙甘草
K702 Zhi Ke Aurantium Fruit 枳殼
K667 Zhi Mu Anemarrhena Rhizome 知母
K701 Zhi Shi Citrus Aurantium 枳實
K794 Zhi Zi Gardenia 梔子

Showing 73–84 of 85 results