Liver

Showing 85–96 of 123 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K750 Sang Zhi Mulberry Twig 桑枝
K532 Shan Zha Hawthorn Fruit (Crataegus) 山楂
K541 Shan Zhu Yu Cornus Fruit 山茱萸
K611 Sheng Di Huang Rehmannia (Fresh) 生地黃
K602 Shi Jue Ming Abalone Shell 石決明
K895 Shu Di Huang Rehmannia (Cooked) 熟地黃
K942 Su Mu Sappan Wood 蘇木
K876 Suan Zao Ren Zizyphus 酸棗仁
K933 Suo Yang Cynomorium 鎖陽
K577 Tai Zi Shen Pseudostellaria Root 太子參
K735 Tao Ren Walnut 桃仁
K564 Tian Ma Gastrodia 天麻

Showing 85–96 of 123 results