Liver

Showing 61–72 of 123 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K803 Lu Jiao Shuang Cornus Cervi Fragments 鹿角霜
K863 Lu Lu Tong Sweetgum Fruit (Liquidambar) 路路通
K769 Ma Chi Xian Purslane (Portulaca) 馬齒莧
K784 Mai Ya Barley Sprouts 麥芽
K888 Man Jing Zi Vitex 蔓荊子
K652 Mo Yao Myrrh 沒藥
K647 Mu Dan Pi Tree Peony (Cortex Moutan) 牡丹皮
K556 Mu Gua Chaenomeles Fruit (Quince) 木瓜
K648 Mu Li Oyster Shell 牡蠣
K560 Niu Xi (Chuan) Cyathula Root 川牛膝
K799 Niu Xi (Huai) Achyranthes Root 牛膝(懷)
K531 Nu Zhen Zi Glossy Privet Fruit (Ligustrum) 女貞子

Showing 61–72 of 123 results