SHOP

Showing 73–84 of 389 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K763 Tian Hua Fen Trichosanthes Root 天花粉
K564 Tian Ma Gastrodia 天麻
K563 Tian Men Dong Asparagus Tuber 天門冬
K545 Tu Fu Ling Smilax 土茯苓
K895 Shu Di Huang Rehmannia (Cooked) 熟地黃
K876 Suan Zao Ren Zizyphus 酸棗仁
K933 Suo Yang Cynomorium 鎖陽
K768 Shen Qu Medicated Leaven 神麴
K611 Sheng Di Huang Rehmannia (Fresh) 生地黃
K610 Sheng Jiang Ginger (Fresh) 生薑
K562 Sheng Ma Cimicifuga (Black Cohosh Rhizome) 升麻
K601 Shi Chang Pu Sweetflag Rhizome (Acorus) 石菖蒲

Showing 73–84 of 389 results