SHOP

Showing 1–12 of 389 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K630 Ai Ye Mugwort Leaf 艾葉
K084 An Zhong San Fennel & Galanga Formula 安中散
K572 Ba Ji Tian Morinda Root 巴戟天
K006 Ba Zheng San Dianthus Formula 八正散
K626 Bai He Lily Bulb 百合
K085 Bai He Gu Jin Tang Lily Bulb Combination 百合固金湯
K063 Bai Hu Jia Ren Shen Tang Ginseng & Gypsum Combination 白虎加人參湯
K075 Bai Hu Tang Gypsum Combination 白虎湯
K789 Bai Hua She She Cao Oldenlandia 白花蛇舌草
K591 Bai Ji Bletilla Rhizome 白及
K793 Bai Jiang Cao Patrina Thlaspi 敗醬草
K593 Bai Jie Zi White Mustard Seed 白芥子

Showing 1–12 of 389 results