SHOP

Showing 49–60 of 395 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K919 Yi Yi Ren Coix Seed 薏苡仁
K733 Yi Zhi Ren Alpinia Fruit 益智仁
K644 Xing Ren Apricot Seed 杏仁
K737 Xu Chang Qing Paniculate Swallowwort Root 徐長卿
K950 Xu Duan Teasel Root 續斷
K554 Xuan Shen Figwort Root 玄參
K709 Xiang Fu Nut Grass (Cyperus) 香附
K710 Xiang Ru Aromatic Madder (Elsholtzia) 香薷
K544 Xiao Hui Xiang Fennel 小茴香
K923 Xie Bai Chive Bulb (Bakeri) 薤白
K638 Xin Yi (Hua) Magnolia Flower 辛夷(花)
K773 Xi Yang Shen American Ginseng Root 西洋參(粉光參)

Showing 49–60 of 395 results