SHOP

Showing 37–48 of 389 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K656 Zao Jiao Ci Gleditsia Thorn 皂角刺
K904 Ze Lan Lycopus (Bugleweed) 澤蘭
K903 Ze Xie Alisma 澤瀉
K718 Zhen Zhu Fen Mother of Pearl (Shell) 珍珠粉
K757 Yin Chen Hao Capillaris 茵陳蒿
K785 Yin Yang Huo Epimedium 淫羊藿
K955 Yu Jin Turmeric Tuber 鬱金
K584 Yu Mi Xu Cornsilk 玉米鬚
K792 Yu Xing Cao Houttuynia 魚腥草
K685 Ye Jiao Teng Polygonum Vine 夜交藤
K734 Yi Mu Cao Motherwort 益母草
K919 Yi Yi Ren Coix Seed 薏苡仁

Showing 37–48 of 389 results