SHOP

Showing 385–389 of 389 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K075 Bai Hu Tang Gypsum Combination 白虎湯
K063 Bai Hu Jia Ren Shen Tang Ginseng & Gypsum Combination 白虎加人參湯
K085 Bai He Gu Jin Tang Lily Bulb Combination 百合固金湯
K006 Ba Zheng San Dianthus Formula 八正散
K084 An Zhong San Fennel & Galanga Formula 安中散

Showing 385–389 of 389 results