SHOP

Showing 373–384 of 389 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K100T Qi Ju Di Huang Wan (Tablet) Lycium, Chrysanthemum & Rehmannia Formula Tablets 杞菊地黃丸
K258T Xin Qi Ho Xue Tang/Fu Fang Dan Shen Pian (Tablet) Salvia & Pseudoginseng Combination Tablets 行氣活血湯/複方丹參片
K190T Shu Jing Huo Xue Tang (Tablet) Clematis & Stephania Combination Tablets 疏經活血湯
K244T Xue Fu Zhu Yu Tang (Tablet) Persica & Carthamus Combination Tablets 血府逐瘀湯
00001 Single Herbs’ Product Handbook Modern Traditional Chinese Medicine Collection N/A
0008 Ziplock Medicine Bags Plastic Ziplock Bags for Dispensing 藥袋
K319 Wu Mei Wan Mume Formula 烏梅丸
K137T Gui Zhi Fu Ling Wan (Tablet) Cinnamon & Hoelen Formula Tablets 桂枝茯苓丸濃縮錠
K103 Xiong Gui Jiao Ai Tang Tang Kuei & Gelatin Combination 芎歸膠艾湯
K175 Shen Ling Bai Zhu San Ginseng & Atractylodes Formula 參苓白朮散
K186 Huang Lian E Jiao Tang Coptis & Gelatin Combination 黃連阿膠湯
K115 Fu Zi Li Zhong Tang Aconite Ginseng & Ginger Combination 附子理中湯

Showing 373–384 of 389 results