SHOP

Showing 361–372 of 389 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K893 Zhu Ling Polyporus 豬苓
K629 Zhu Ru Bamboo Shavings 竹茹
K823 Zi Hua Di Ding Viola 紫花地丁
K820 Zi Su (Ye) Perilla 紫蘇
K943 Zi Su Zi Perilla Fruit 紫蘇子
K206T Dang Gui Shao Yao San (Tablet) Tangkuei & Peony Formula Tablets 當歸芍藥散
K088T Fang Feng Tong Sheng San (Tablet) Siler & Platycodon Formula Tablets 防風通聖散
K007T Jin Gui Shen Qi Wan/Ba Wei Di Huang Wan (Tablet) Golden Chest Kidney Qi/Rehmannia Eight Formula Tablets 金匮肾气丸/八味地黃丸
K187T Huang Lian Jie Du Tang (Tablet) Coptis & Scute Combination Tablets 黃連解毒湯
K069T Jia Wei Xiao Yao San (Tablet) Bupleurum & Peony Formula Tablets 加味逍遙散
K055T Liu Wei Di Huang Wan (Tablet) Rehmannia Six Formula Tablets 六味地黃丸
K227T Long Dan Xie Gan Tang (Tablet) Gentiana Combination Tablets 龍膽瀉肝湯

Showing 361–372 of 389 results