SHOP

Showing 25–36 of 389 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K823 Zi Hua Di Ding Viola 紫花地丁
K820 Zi Su (Ye) Perilla 紫蘇
K943 Zi Su Zi Perilla Fruit 紫蘇子
K794 Zhi Zi Gardenia 梔子
K893 Zhu Ling Polyporus 豬苓
K629 Zhu Ru Bamboo Shavings 竹茹
K882 Zhi Da Huang Rhubarb (Prepared) 製大黃
K702 Zhi Ke Aurantium Fruit 枳殼
K667 Zhi Mu Anemarrhena Rhizome 知母
K701 Zhi Shi Citrus Aurantium 枳實
K583 Yu Zhu Polygonatum 玉竹
K875 Yuan Zhi Chinese Senega Root 遠志

Showing 25–36 of 389 results