SHOP

Showing 25–36 of 506 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K122 Chai Hu Qing Gan Tang Bupleurum & Rehmannia Combination 柴胡清肝湯
K119 Chai Hu Gui Zhi Tang Bupleurum & Cinnamon Combination 柴胡桂枝湯
K120 Chai Hu Gui Zhi Gan Jiang Tang Bupleurum, Cinnamon & Ginger Combination 柴胡桂枝乾薑湯
K206 Dang Gui Shao Yao San Tangkuei & Peony Formula 當歸芍藥散
K208 Dang Gui Nian Tong Tang Tangkuei & Anamarrhena Combination 當歸拈痛湯
K205 Dang Gui Long Hui Wan Tangkuei, Gentiana & Aloe Formula 當歸龍薈丸
K302 Dang Gui Liu Huang Tang Tangkuei & Six Yellow Combination 當歸六黃湯
K029 Da Qing Long Tang Major Blue Dragon Combination 大青龍湯
K032 Da Qin Jiao Tang Major Gentiana Macrophylla Root Combination 大秦艽湯
K028 Da Jian Zhong Tang Major Zanthoxylum Combination 大建中湯
K271 Da Huang Zhe Chong Wan Rhubarb & Eupolyphaga Formula 大黃蟅蟲丸
K005 Er Chen Tang Citrus & Pinellia Combination 二陳湯

Showing 25–36 of 506 results