SHOP

Showing 25–36 of 389 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K029 Da Qing Long Tang Major Blue Dragon Combination 大青龍湯
K028 Da Jian Zhong Tang Major Zanthoxylum Combination 大建中湯
K005 Er Chen Tang Citrus & Pinellia Combination 二陳湯
K214 Dun Sou San Morus & Platycodon Combination 頓嗽散
K225 Du Huo Ji Sheng Tang Angelica Du Huo & Lorathus Combination 獨活寄生湯
K223 Dao Chi San Rehmannia & Clematis Armandi Formula 導赤散
K281 Dang Gui Yin Zi Tangkuei & Tribulus Combination 當歸飲子
K207 Dang Gui Si Ni Tang Tangkuei & Jujube Combination 當歸四逆湯
K257 Fu Yuan Huo Xue Tang Tangkuei & Persica Combination 復元活血湯
K090 Fang Ji Huang Qi Tang Stephania & Astragalus Combination 防己黃耆湯
K088 Fang Feng Tong Sheng San Siler & Platycodon Formula 防風通聖散
K004 Er Zhu Tang Atractylodes & Arisaema Combination 二朮湯

Showing 25–36 of 389 results