SHOP

Showing 25–36 of 465 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K109 Zhi Bai Di Huang Wan Anemarrhena, Phellodendron & Rehmannia Formula 知柏地黃丸
K718 Zhen Zhu Fen Mother of Pearl (Shell) 珍珠粉
K155 Zhen Wu Tang Hoelen & Peony Combination (Vital Energy) 真武湯(含附子)
K154 Zhen Ren Huo Ming Yin/Xian Fang Huo Ming Yin Angelica & Mastic Combination 真人活命飲/仙方活命飲
K101 Zhe Chong Yin Cinnamon & Persica Combination 折衝飲
K903 Ze Xie Alisma 澤瀉
K904 Ze Lan Lycopus (Bugleweed) 澤蘭
K656 Zao Jiao Ci Gleditsia Thorn 皂角刺
K194 Yue Ju Wan Cyperus & Atractylodes Combination 越鞠丸
K193 Yue Bi Jia Zhu Tang Atractylodes Combination 越婢加朮湯
K875 Yuan Zhi Chinese Senega Root 遠志
K583 Yu Zhu Polygonatum 玉竹

Showing 25–36 of 465 results