SHOP

Showing 25–36 of 465 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K120 Chai Hu Gui Zhi Gan Jiang Tang Bupleurum, Cinnamon & Ginger Combination 柴胡桂枝乾薑湯
K118 Chai Ge Jie Ji Tang Bupleurum & Pueraria Combination 柴葛解肌湯
K206 Dang Gui Shao Yao San Tangkuei & Peony Formula 當歸芍藥散
K208 Dang Gui Nian Tong Tang Tangkuei & Anamarrhena Combination 當歸拈痛湯
K302 Dang Gui Liu Huang Tang Tangkuei & Six Yellow Combination 當歸六黃湯
K029 Da Qing Long Tang Major Blue Dragon Combination 大青龍湯
K028 Da Jian Zhong Tang Major Zanthoxylum Combination 大建中湯
K005 Er Chen Tang Citrus & Pinellia Combination 二陳湯
K214 Dun Sou San Morus & Platycodon Combination 頓嗽散
K225 Du Huo Ji Sheng Tang Angelica Du Huo & Lorathus Combination 獨活寄生湯
K290 Di Dang Tang Rhubarb & Leech Combination 抵當湯
K223 Dao Chi San Rehmannia & Clematis Armandi Formula 導赤散

Showing 25–36 of 465 results