SHOP

Showing 337–348 of 465 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K213 Ge Gen Qin Lian Tang Pueraria, Coptis & Scute Combination 葛根芩連湯
K856 Ge Gen Pueraria Root (Kudzu Root) 葛根
K657 Gao Liang Jiang Galangal Rhizome 高良薑
K931 Gao Ben Ligusticum (Lovage Root) 藁本
K072 Gan Mai Da Zao Tang Licorice & Jujube Combination 甘麥大棗湯
K252 Gan Lu Xiao Du Dan Forsytha & Acorus (Cornus) Formula 甘露消毒丹
K800 Gan Jiang Dried Ginger 乾薑
K245 Gan Cao Xie Xin Tang Pinellia & Licorice Heart-Draining Formula 甘草瀉心湯
K609 Gan Cao Licorice Root 甘草
K257 Fu Yuan Huo Xue Tang Tangkuei & Persica Combination 復元活血湯
K771 Fu Xiao Mai Wheat (Levis) 浮小麥
K145 Fu Tu Dan Hoelen & Cuscuta Formula 茯菟丹

Showing 337–348 of 465 results