SHOP

Showing 325–336 of 465 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K200 Wen Dan Tang Bamboo & Hoelen Combination 溫膽湯
K128 Wei Ling Tang Magnolia & Hoelen Combination 胃苓湯
K099 Wan Dai Tang Atractylodes & Dioscorea Combination 完帶湯
K087 Tuo Li Xiao Du San Gleditsia Combination 托裏消毒散
K312 Tong Qiao Huo Xue Tang Persica & Cnidium Combination (Minus Moschus) 通竅活血湯
K219 Tiao Wei Cheng Qi Tang Rhubarb & Mirabilitum Combination 調胃承氣湯
K288 Tiao Jing Wan Cyperus & Lindera Formula 調經丸
K062 Tian Wang Bu Xin Dan Ginseng & Zizyphus Formula 天王補心丹
K272 Tian Ma Gou Teng Yin Gastrodia & Nucaria Combination 天麻鉤藤飲
K246 Tao Hong Si Wu Tang Tangkuei Four & Persica Carthamus Combination 桃紅四物湯
K156 Tao Hong Cheng Qi Tang Persica & Rhubarb Combination 桃核承氣湯
K215 Suan Zao Ren Tang Zizyphus Combination 酸棗仁湯

Showing 325–336 of 465 results