SHOP

Showing 13–24 of 507 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K222 Zhu Ling Tang Polyporus Combination 豬苓湯
K893 Zhu Ling Polyporus 豬苓
K894 Zhu Dan Brisson 豬膽
K794 Zhi Zi Gardenia 梔子
K110 Zhi Zhuo Gu Ben Wan Hoelen & Polyporus Formula 治濁固本丸
K064 Zhi Sou San Piatycodon & Schizonepeta Formula 止嗽散
K701 Zhi Shi Citrus Aurantium 枳實
K667 Zhi Mu Anemarrhena Rhizome 知母
K702 Zhi Ke Aurantium Fruit 枳殼
KBT1750 Zhi Gan Cao Tang Tablet (KPC Chinese label) Licorice Combination (KPC Chinese label) 炙甘草湯(港香蘭)
K112 Zhi Gan Cao Tang Licorice Combination 炙甘草湯
K688 Zhi Gan Cao Licorice (Prepared) 炙甘草

Showing 13–24 of 507 results