SHOP

Showing 13–24 of 389 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
00001 Single Herbs’ Product Handbook Modern Traditional Chinese Medicine Collection N/A
K258T Xin Qi Ho Xue Tang/Fu Fang Dan Shen Pian (Tablet) Salvia & Pseudoginseng Combination Tablets 行氣活血湯/複方丹參片
K190T Shu Jing Huo Xue Tang (Tablet) Clematis & Stephania Combination Tablets 疏經活血湯
K244T Xue Fu Zhu Yu Tang (Tablet) Persica & Carthamus Combination Tablets 血府逐瘀湯
K007T Jin Gui Shen Qi Wan/Ba Wei Di Huang Wan (Tablet) Golden Chest Kidney Qi/Rehmannia Eight Formula Tablets 金匮肾气丸/八味地黃丸
K187T Huang Lian Jie Du Tang (Tablet) Coptis & Scute Combination Tablets 黃連解毒湯
K069T Jia Wei Xiao Yao San (Tablet) Bupleurum & Peony Formula Tablets 加味逍遙散
K055T Liu Wei Di Huang Wan (Tablet) Rehmannia Six Formula Tablets 六味地黃丸
K227T Long Dan Xie Gan Tang (Tablet) Gentiana Combination Tablets 龍膽瀉肝湯
K100T Qi Ju Di Huang Wan (Tablet) Lycium, Chrysanthemum & Rehmannia Formula Tablets 杞菊地黃丸
K206T Dang Gui Shao Yao San (Tablet) Tangkuei & Peony Formula Tablets 當歸芍藥散
K088T Fang Feng Tong Sheng San (Tablet) Siler & Platycodon Formula Tablets 防風通聖散

Showing 13–24 of 389 results