Single Herb

Showing 37–48 of 243 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K521 Chuan Qi/San Qi Notoginseng Root 川七(三七)
K725 Chuan Xin Lian Andrographis Green Chiretta 穿心蓮
K519 Chuan Xiong Ligusticum (Cnidium) 川芎
K860 Chun Gen Pi Ailanthus Bark 臭椿皮
K686 Ci Wu Jia Siberian Ginseng (Eleuthero) 刺五加
K527 Da Fu Pi Areca Peel (Betel Husk) 大腹皮
K525 Da Huang (Sheng) Rhubarb Root 大黃
K526 Da Qing Ye Isatis Leaf (Woad Leaf) 大青葉
K704 Da Zao Jujube 大棗
K567 Dan Shen Salvia Root 丹參
K795 Dan Zhu Ye Lophatherum 淡竹葉
K852 Dang Gui Angelica Root (Tangkuei) 當歸

Showing 37–48 of 243 results