Cold

Showing 13–24 of 59 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K795 Dan Zhu Ye Lophatherum 淡竹葉
K754 Dao Di Wu Gong Lysimachia 倒地蜈蚣
K625 Di Fu Zi Kochia Fruit 地膚子
K622 Di Gu Pi Lycium Root Bark 地骨皮
K624 Di Long Earthworm 地龍
K614 Dong Gua Zi Benincasa 冬瓜子
K841 Fan Xie Ye Senna Leaf 番瀉葉
K879 Fang Ji (Fen) Stephania Tetrandra 粉防己
K764 Gua Lou Ren Trichosanthes Seed 栝樓仁
K765 Gua Lou Shi Trichosanthes Fruit 栝樓(全)
K651 Han Lian Cao Eclipta 旱蓮草
K703 Hong Jing Tian Rhodiola 紅景天

Showing 13–24 of 59 results