SHOP

Showing 517–528 of 539 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K702 Zhi Ke Aurantium Fruit 枳殼
K667 Zhi Mu Anemarrhena Rhizome 知母
K701 Zhi Shi Citrus Aurantium 枳實
K064 Zhi Sou San Piatycodon & Schizonepeta Formula 止嗽散
K110 Zhi Zhuo Gu Ben Wan Hoelen & Polyporus Formula 治濁固本丸
K794 Zhi Zi Gardenia 梔子
K828 Zhi Zi Tan (Jiao Zhi Zi) Gardenia (Brown) 焦梔子
K894 Zhu Dan Brisson 豬膽
K893 Zhu Ling Polyporus 豬苓
K222 Zhu Ling Tang Polyporus Combination 豬苓湯
K629 Zhu Ru Bamboo Shavings 竹茹
K086 Zhu Ye Shi Gao Tang Bamboo Leaves & Gypsum Combination 竹葉石膏湯

Showing 517–528 of 539 results