SHOP

Showing 493–504 of 507 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K789 Bai Hua She She Cao Oldenlandia 白花蛇舌草
K075 Bai Hu Tang Gypsum Combination 白虎湯
K063 Bai Hu Jia Ren Shen Tang Ginseng & Gypsum Combination 白虎加人參湯
K085 Bai He Gu Jin Tang Lily Bulb Combination 百合固金湯
K626 Bai He Lily Bulb 百合
K588 Bai Guo Ginkgo Nut 白果
K592 Bai Dou Kou Round Cardamon 白豆蔻
K627 Bai Bu Stemona Root 百部
K595 Bai Bian Dou Dolichos Nut (Hyacinth Bean) 白扁豆
K006 Ba Zheng San Dianthus Formula 八正散
K009 Ba Zhen Tang Tangkuei & Ginseng Eight Combination 八珍湯
K008 Ba Wei Dai Xia Fang Tangkuei & Eight Herb Formula 八味帶下方

Showing 493–504 of 507 results