SHOP

Showing 481–492 of 507 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K078 Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Tang Pinella & Gastrodia Combination 半夏白朮天麻湯
K607 Ban Xia Pinellia Rhizome 半夏
K679 Ban Lan Gen Isatis Root (Woad Root) 板藍根
K723 Bai Zi Ren Biota Seed 柏子仁
K585 Bai Zhu Atractylodes (White) 白朮
K586 Bai Zhi Angelica Root 白芷
K597 Bai Xian Pi Dictamnus Root Bark 白鮮皮
K587 Bai Shao White Peony Root 白芍
K589 Bai Mao Gen White Wolly Grass Root 白茅根
K593 Bai Jie Zi White Mustard Seed 白芥子
K793 Bai Jiang Cao Patrina Thlaspi 敗醬草
K591 Bai Ji Bletilla Rhizome 白及

Showing 481–492 of 507 results