SHOP

Showing 469–480 of 506 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K309 Bei Xie Fen Qing San Tokoro Combination 萆薢分清散
K847 Bei Xie Dioscorea Root (Tokoro) 萆薢
K582 Bei Sha Shen Glehnia Root (Fritillaria) 北沙參
K654 Bei Mu (Zhe) Fritillaria Bulb 貝母(浙)
KBT2060 Bao He Wan Tablet (KPC Chinese label) Citrus & Cratagus Formula Tablets (KPC Chinese Label) 保和丸 (港香蘭)
K264 Bao He Wan Citrus & Cratagus Formula 保和丸
K135 Bao Chan Wu You Fang Tangkuei & Parsley Combination 保產無憂方
K608 Ban Zhi Lian Barbat Skullcap (Scute Barbata) 半枝蓮
K076 Ban Xia Xie Xin Tang Pinella Combination 半夏瀉心湯
K077 Ban Xia Hou Po Tang Pinella & Magnolia Combination 半夏厚朴湯
KBT1130 Ban Xia Hou Po Tablet (KPC Chinese label) Pinella & Magnolia Tablets (KPC Chinese label) 半夏厚朴湯 (港香蘭)
K078 Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Tang Pinella & Gastrodia Combination 半夏白朮天麻湯

Showing 469–480 of 506 results