SHOP

Showing 445–456 of 465 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K597 Bai Xian Pi Dictamnus Root Bark 白鮮皮
K587 Bai Shao White Peony Root 白芍
K589 Bai Mao Gen White Wolly Grass Root 白茅根
K593 Bai Jie Zi White Mustard Seed 白芥子
K793 Bai Jiang Cao Patrina Thlaspi 敗醬草
K591 Bai Ji Bletilla Rhizome 白及
K789 Bai Hua She She Cao Oldenlandia 白花蛇舌草
K075 Bai Hu Tang Gypsum Combination 白虎湯
K063 Bai Hu Jia Ren Shen Tang Ginseng & Gypsum Combination 白虎加人參湯
K085 Bai He Gu Jin Tang Lily Bulb Combination 百合固金湯
K626 Bai He Lily Bulb 百合
K588 Bai Guo Ginkgo Nut 白果

Showing 445–456 of 465 results