SHOP

Showing 445–456 of 463 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K667 Zhi Mu Anemarrhena Rhizome 知母
K701 Zhi Shi Citrus Aurantium 枳實
K064 Zhi Sou San Piatycodon & Schizonepeta Formula 止嗽散
K110 Zhi Zhuo Gu Ben Wan Hoelen & Polyporus Formula 治濁固本丸
K794 Zhi Zi Gardenia 梔子
K893 Zhu Ling Polyporus 豬苓
K222 Zhu Ling Tang Polyporus Combination 豬苓湯
K629 Zhu Ru Bamboo Shavings 竹茹
K086 Zhu Ye Shi Gao Tang Bamboo Leaves & Gypsum Combination 竹葉石膏湯
K204 Zi Gen Mu Li Tang Lithospermum & Oyster Shell Combination 紫根牡蠣湯
K823 Zi Hua Di Ding Viola 紫花地丁
K210 Zi Shen Ming Mu Tang Chrysanthemum Combination 滋腎明目湯

Showing 445–456 of 463 results