SHOP

Showing 433–444 of 465 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K654 Bei Mu (Zhe) Fritillaria Bulb 貝母(浙)
K264 Bao He Wan Citrus & Cratagus Formula 保和丸
K135 Bao Chan Wu You Fang Tangkuei & Parsley Combination 保產無憂方
K608 Ban Zhi Lian Barbat Skullcap (Scute Barbata) 半枝蓮
K076 Ban Xia Xie Xin Tang Pinella Combination 半夏瀉心湯
K077 Ban Xia Hou Po Tang Pinella & Magnolia Combination 半夏厚朴湯
K078 Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Tang Pinella & Gastrodia Combination 半夏白朮天麻湯
K607 Ban Xia Pinellia Rhizome 半夏
K679 Ban Lan Gen Isatis Root (Woad Root) 板藍根
K723 Bai Zi Ren Biota Seed 柏子仁
K585 Bai Zhu Atractylodes (White) 白朮
K586 Bai Zhi Angelica Root 白芷

Showing 433–444 of 465 results