SHOP

Showing 433–444 of 465 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K629 Zhu Ru Bamboo Shavings 竹茹
K823 Zi Hua Di Ding Viola 紫花地丁
K820 Zi Su (Ye) Perilla 紫蘇
K943 Zi Su Zi Perilla Fruit 紫蘇子
K821 Zi Wan Aster Root 紫菀
K199T Bu Zhong Yi Qi Tang (Tablet) Ginseng & Astragalus Combination Tablets 補中益氣湯
K206T Dang Gui Shao Yao San (Tablet) Tangkuei & Peony Formula Tablets 當歸芍藥散
K225T Du Huo Ji Sheng Tang (Tablet) Angelica Du Huo & Lorathus Combination Tablets 獨活寄生湯
K088T Fang Feng Tong Sheng San (Tablet) Siler & Platycodon Formula Tablets 防風通聖散
K007T Jin Gui Shen Qi Wan/Ba Wei Di Huang Wan (Tablet) Golden Chest Kidney Qi/Rehmannia Eight Formula Tablets 金匮肾气丸/八味地黃丸
K187T Huang Lian Jie Du Tang (Tablet) Coptis & Scute Combination Tablets 黃連解毒湯
K069T Jia Wei Xiao Yao San (Tablet) Bupleurum & Peony Formula Tablets 加味逍遙散

Showing 433–444 of 465 results