SHOP

Showing 361–372 of 465 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K782 E Zhu Zedoaria 莪朮
K934 E Bu Shi Cao Centipeda Herb 鵝不食草
K214 Dun Sou San Morus & Platycodon Combination 頓嗽散
K655 Du Zhong Eucommia 杜仲
K225T Du Huo Ji Sheng Tang (Tablet) Angelica Du Huo & Lorathus Combination Tablets 獨活寄生湯
K225 Du Huo Ji Sheng Tang Angelica Du Huo & Lorathus Combination 獨活寄生湯
K905 Du Huo Tuhuo Angelica 獨活
K614 Dong Gua Zi Benincasa 冬瓜子
K509 Ding Xiang Clove Flower Bud 丁香
K623-1 Di Yu Tan Sanguisorba Root (Brown) 地榆炭
K623 Di Yu Sanguisorba Root 地榆
K624 Di Long Earthworm 地龍

Showing 361–372 of 465 results